top of page

OUR STORY

Would you like to join us in our dream place?

 

”Listen up now, we are going to tell you about our dream place. Try to use all your senses. In our dream world it is all about warm and glorious summer days. All you need is a light dress wich flatters in the mild breeze. Can you feel the mild breeze? The green grass smells sweetly of clover and tickels your feet when you walk over the lawn down to the sea. By the beach it smells lovely of salt and when you lay down in the warm sand you can watch the birds in the clear blue sky. In the garden grows flowers in all kinds of colors and around them flies colorful butterflies, yellow, pink, green, blue, you can see them now, can't you? In our dream world there are extotic birds, they sing beautifully to us, can you here them to? In the palms at the beach there are ropes where you can play with the monkeys. In our dream world you can eat as much watermelon as you like. They taste heavenly and refreshing, delicious right? Warmth, colors, scents, happiness. Life is beautiful, right?”

 

We love to draw and our sketch book is with us all the time. We draw things that we see beautiful, things that makes us happy. We use colors that we like. We are creating our dream place. Maybe we could make your dream place come true as well? Because we all have a dream place, right? A place you can fantasize about when you have a bad day or when it is pouring rain outside. We want to create products that are deligthful and fascinating to look at and give the person who is watching a chance to dream away for a while.

RUTER KNEKT DESIGN is a company that designs and produce home textiles for your home and accessories for you. Right now you could call it the beginning of a lifestyle brand where traditional meets the unexpected and playful.

We want to invite you to an inspiring environment with a creative and playful atmosphere where everyone can feel invited.

 

Ruter knekt design was founded in 2016 by Denise Lindqvist. Denise is Swedish-Finnish designer, she has studied fashion design for four years and she also has an education as a textile artisan.

Since Ruter knekt design was founded she is now designing all their products.

 

Denise has always been interested in patterns and colors and how they can affect the sense of an object or a piece of clothing. Color and patterns runs like a thread thru Ruter knekt designs concept. Every product process starts with the pattern design wich then results in the small product collections.

 

For Ruter knekt design it is important that the products are of high quality and with good functionality. Our designs are timeless although we allow us to be playful and curious in our expression as well.

Our curiosity is born from nature. We search for new ideas. We search among old things. We find forgotten treasures. We put our feets into the sun-warmed sand. We walk along quiet forest roads, and we really try living in the present.

Sustainability

We want to be a transparent company, so that we proudly can tell our customers where and how our products are made. We are a small company and currently the product process is throughout performed in our own studios (design, fabric printing, sewing, packaging, administration) in Southern Finland. We use high quality materials and we produce timeless products that are ought to have a long lifespan.

The craftmanship and joy for creating are very important to us and we want to retain the human touch in our work. In this way, each product has a special value in itself. Our prints are always drawn by us ourself and mostly we draw by hand.

 

All our products are cut from meter fabric. Due to the large repeats in patterns, the prints in individual products may vary. This is a matter of sustainability, if all pieces would be cut exatly the same, a lot of fabric would go to waste and that we want to avoid. We hope you understand this and instead appreciate the uniqueness that it means.

Vill du följa med oss till vårt drömställe?

 

”Lyssna nu, så ska vi berätta för dig om vårt drömställe. Du får försöka att använda alla dina sinnen. I vårt drömställe är det varmt och skönt. Allt man behöver är en tunn klänning som fläktar lätt i vinden. Kan du känna den ljumma vinden mot ditt ansikte? Det gröna gräset doftar ljuvligt och kittlar härligt under fötterna när du går över gräsmattan ner mot havet. Vid havet doftar det av salt och när du ligger i den varma sanden kan man titta på fåglarna som svävar uppe på den klar blå himlen. I vår trädgård växer blommor i alla vackra färger man kan tänka sig och runt omkring dem flyger granna fjärilar. De är turkosa, gula, rosa, gröna, du kan se dem va? I vår drömvärld finns det exotiska fåglar som sjunger stilla och vackert för oss, hör du? I palmerna vid stranden hänger rep där man kan leka med aporna. I vår drömvärld finns det obegränsat med vattenmelon som man kan svalka sig med i solen. Den smakar utsökt och friskt, gott eller hur? Värme, färger, dofter, glädje. Livet är härligt, visst? ”

 

Skissblocket följer med oss överallt. Vi ritar saker som vi tycker är vackra, saker som gör oss glada. Vi använder färger som vi tycker om. Vi skapar vårt drömställe. Kanske vi kan skapa ditt drömställe också? För alla har vi väl ett drömställe? Ett ställe som man drömmer sig bort till när man har en dålig dag och bara vill fly verkligheten ett litet tag eller när regnet öser ner utanför. Vi vill skapa produkter som är härliga och interessanta att se på och ge möjligheten att drömma sig bort en stund.

RUTER KNEKT DESIGN formger och tillverkar textil heminteriör för ditt hem och accessoarer till dig själv. Just nu kan man kalla det för en början till ett livvstilsskoncept där det traditionella möter det oanade och lekfulla.

Vi vill bjuda in till en inspirerande oas med en kreativ och lekfull atmosfär där alla kan känna sig välkomna.

 

Ruter knekt design grundades våren 2016 av Denise Lindqvist. Denise är en finlandssvensk formgivare, hon har studerat modedesign i fyra år med titeln Formgivare som resultat och har också en tidigare tre årig utbildning som textilartesan. Sedan Ruter knekt design grundades formger hon nu alla dess produkter.

 

Denise har alltid varit speciellt intresserad av mönster och färger. Av hur de kan påverka känlsan och stämmningen av ett föremål. Färg och mönster löper som en röd tråd i Ruter knekt designs koncept och allt börjar med att ett mönster planeras och sedan resulterar i små produkt kollektioner.

 

För Ruter knekt design är det viktigt med god kvalitet och funktionalitet. Vi ser själva att våran design är tidlös samtidigt som vi tillåter oss att vara lekfulla och nyfikna i vårat uttryck och skapande.

Våran nyfikenhet föds ur naturen. Vi söker efter nya idér. Vi springer över solvarma bergsklippor och promenerar längs tysta skogsvägar. Vi rotar i gammalt bråte och hittar bortglömda skatter. Vi försöker att leva i nuet.

 

 

Hållbarhet

 

Vi vill vara ett transparent företag, där vi stolt kan berätta var och hur våra produkter är tillverkade. Vi är ett litet företag och för tillfället utförs hela produktprocessen, dvs. design, tryck, sömnad, packning, administration, i Ruter knekt designs egna studios, i södra Finland. Vi använder bra och kvalitativa material och vi tillverkar tidlösa produkter som är ämnade att ha en lång livscykel.

 

Hantverket och skaparglädjen är viktigt för oss och vi vill att den mänskliga kontakten ska finnas i våra produkter. På det viset får varje produkt ett speciellt värde i sig. Våra prints/mönster ritas alltid av oss själva och för det mesta ritar vi förhand.

 

Våra tyger trycks som metervara och på grund av stora tryckrapporter kan sedan enskilda produkter ibland variera lite i mönsteranpassningen. Detta är en fråga om hållbarhet, om allt skulle mönsteranpassas exakt identiskt skulle massor med tyg gå till spillo och det vill vi inte och vi hoppas ni har förståelse för detta och istället uppskattar unikheten det innebär.

Ruter knekt studio
Hand printed Majken pattern
Denise
Signe Backpack
Ruter knekt
.
bottom of page